สปน. เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

รายงานพิเศษ
สปน. เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เข็มที่ระลึก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว โดยในช่วงก่อนพระราชพิธีจะมีการจัดจำหน่ายเพียงบางส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 22 ตุลาคม 2560 จำหน่าย 40,000 เข็มแรก ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร (จำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
 
- วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 จำหน่ายที่ งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง (จำกัดคนละไม่เกิน 2 เข็ม)
 
เข็มที่ระลึก

เข็มที่ระลึก
 
การสั่งจอง
 
เริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยสั่งจองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (ในเวลาราชการ) โทร. 0 2283 4301, 0 2283 4319-24  ส่วนภูมิภาค สั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
 
ทั้งนี้ สามารถรับเข็มได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 
***การทำซ้ำหรือเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย

 
 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , thairath.co.th