หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

รายงานพิเศษ
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

แจ้งเปลี่ยนหมายกำหนดการหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

เว็บไซต์ kingrama9.th เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 25 - 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ดังนี้
 
25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
15.00 น. : พระราชกุศลออกพระเมรุ
 
26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
07.00 น : อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ
16.30 น : ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
27 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
18.00 น. : เก็บพระบรมอัฐิ
 
28 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
17.30 น. : พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
 
29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
10.30 น. : อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
17.30 น. : บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
 
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 
 
ข้อมูลจาก : สำนักพระราชวัง
ติดตามข้อมูลที่ : http://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9/
โทร. : 1441 
Line ID : @hotline1441