ครม. ไฟเขียว หยุดยาวปีใหม่ ขึ้นทางด่วน "มอเตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก" ฟรี

กินเที่ยว
ครม. ไฟเขียว หยุดยาวปีใหม่ ขึ้นทางด่วน "มอเตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก" ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 รวมเป็นเวลา 8 วัน

เนื่องจาก เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งแน่นอนว่าจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ใน 2 เส้นทาง ได้แก่

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี

มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2562


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก รัฐบาลไทย , Tanapot2001