[ แจ้งการเปลี่ยนแปลง ] Soloist conductor Thailand Philharmonic Orchestra 2019

[ แจ้งการเปลี่ยนแปลง ] Soloist conductor Thailand Philharmonic Orchestra 2019

แจ้งการเปลี่ยนแปลง Soloist conductor Thailand Philharmonic Orchestra 2019

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Soloist conductor เหตุจากสถานการณ์ไวรัส Corona ที่กำลังระบาด จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางมาแสดงในครั้งนี้ได้
 
จากเดิม soloist Philippe Quint
แก้ไขเป็น Maestro José-Luis Novo
 
อัพเดทโปรแกรมใหม่
 
The Thailand Philharmonic Orchestra regrets to inform our audience that the violin soloist Philippe Quint cannot travel to Bangkok for his performances on 13-14 March because of ongoing travel restrictions due to the Coronavirus. Maestro José-Luis Novo has assembled an evocative new program that retains the theme of “Raging Fire” which we are sure you will find exciting.
 
Friday, 13 March 2020, 7:00 pm
Saturday, 14 March 2020, 4:00 pm
 
Raging Fire
 
José-Luis Novo, conductor
 
Manuel DE FALLA: Ritual Fire Dance from El amor brujo
Ottorino RESPIGHI: Fountains of Rome
Narong PRANGCHAROEN: Raging Fire
Sergei PROKOFIEV: Symphony No. 7 in C-sharp minor, Op. 131
 
Fire, a word that conjures so many emotions. Prangcharoen’s Raging Fire tells of the multi-faceted relationship humans have with fire, from it’s violent and destructive power to its soothing and meditative qualities. Opening the program is De Falla’s frenetic whirlwind Ritual Fire Dance which leaves both the orchestra and audience breathless. Repighi’s Fountains of Rome describes the beauty of an iconic city’s fountains. Finally, Maestro José-Luis Novo leads the orchestra in Prokoviev’s poignant and final Seventh Symphony.
 
กรณีต้องการชมการแสดง สามารถใช้บัตรใบเดิมเข้าชมการแสดงได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนบัตร
 
กรณีต้องการคืน
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก ภายใน 12 มีนาคม 2563 พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
ชำระผ่านบัตรเครดิต,เดบิต : คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก ภายใน 12 มีนาคม 2563 คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต,เดบิต ใบเดิม ภายใน 2 รอบบิล